Kwaliteitseisen taxi

Taxi’s en taxichauffeurs moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zorgen voor eerlijke behandeling van de klanten. En voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het taxivervoer. De Rijksoverheid werkt aan vereenvoudiging van de taxiregels.

Vereenvoudiging regels voor taxichauffeurs

Sinds januari 2016 zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. De eis van vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning is vervallen. En het wordt gemakkelijker voor digitale alternatieven. Alle veranderingen vindt u bij Wat betekent de nieuwe taxiregelgeving voor mij als taxichauffeur?

Maximumtarieven taxirit

Een taxibedrijf bepaalt zelf zijn prijzen. Wel stelt de overheid elk jaar de  maximumtarieven voor een taxirit vast. Deze tarieven voorkomen dat klanten teveel moeten betalen. U kunt er als klant ook voor kiezen om geen taxameter te gebruiken, maar vooraf een prijs af te spreken. Dit gebeurt vaak bij het digitaal bestellen van een taxi.

Controle of taxi’s aan regels voldoen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxi’s aan de regels voldoen. De controleurs gaan langs bij taxibedrijven of houden wegcontroles. Daarbij werken ze vaak samen met onder meer de politie en de Belastingdienst. Houdt een taxibedrijf zich niet aan de regels, dan volgt een waarschuwing of een boete.